MD Totco马丁戴克 钳式扭矩计 GA 114-77

厂家要求提供终端用户信息 End User Certificate (English). 请在下单之前把表格传给我们.

SKU: 0510007 分类:
描述

钳式扭矩计; 20,000 psi. 抗拉强度:20000 磅

其他信息
重量 6 磅
品牌

品牌

MD Totco 马丁戴克

NOV 国民油井