MD Totco马丁戴克 钳式扭矩计 GA 114-77

厂家要求提供终端用户信息 End User Certificate (English). 请在下单之前把表格传给我们.

¥8,591.07 含税价格是¥10,678.70

可预订

MD Totco马丁戴克 钳式扭矩计 GA 114-77

¥8,591.07 含税价格是¥10,678.70

预计送达时间在 2021/08/04 - 2021/08/08
SKU: 0510007 分类:
产品询问
描述

钳式扭矩计; 20,000 psi. 抗拉强度:20000 磅

品牌

品牌

MD Totco 马丁戴克

NOV 国民油井

其他信息
重量 6 lbs