McGill 凸轮从动轴承 CCF 1/2 SB

12.7 毫米滚轮直径; 9.525 毫米滚轮宽度

$32.00 含税价格是$39.78

SKU: 0600003 分类:

可预订

预计送达时间在 2024/05/01 - 2024/05/03
描述

12.7 毫米滚轮直径; 9.525 毫米滚轮宽度; 冠状滚子表面轮廓;4.826 毫米螺柱直径; 10-32螺纹尺寸;标准螺柱轮廓;密封的外壳;滚针轴承;可润滑;六角套筒

其他信息
重量 0.05 磅
O.D. (IN)

12.7

WIDTH(in)

9.525

Brand

Brand

McGill

McGill 凸轮从动轴承 CCF 1/2 SB

可预订

预计送达时间在 2024/05/01 - 2024/05/03