LUBRIPLATE AUTO MARINE GUARD 专用润滑剂 L0717-062

油桶装; 55加仑(约208升); 液体; 机床| 钢铸件| 螺母| 螺栓| 阀门| 加热器| 电缆| 锁链; 琥珀色

SKU: 0330186 分类:
描述

水分置换,渗透液,雾油

其他信息
重量445 磅
应用

, , , , , , ,

颜色

琥珀色

气味

添加剂

闪点(℃)

137

统一关税代码

容器类型

油桶

Brand

Brand

威氏Lubriplate